Nový časopis Smolíček 07/08
27. července 2020 Charita Otrokovice

Nový časopis Smolíček 07/08

Prázdninové číslo Smolíčka by chtělo upozornit čtenáře na změny v posuzování příspěvku na bydlení dané od 1.7.novelou zákona.

Téma finance jsou i v článku o dluzích vzniklých v průběhu manželství s kontakty na Dluhové poradenství Charity Otrokovice. A protože žijeme v období „dluhovém“, tak je velmi vhodné začít pracovat na finanční gramotnosti již u dětí, čemuž se věnuje další článek.....a pak také další návodné články a luštění, kreslení pro rodiče i děti.

Časopis najdete i spolus dalšími zde: