Navýšení úhrad od 1. 4. 2022
28. února 2022 Charita Otrokovice

Navýšení úhrad od 1. 4. 2022

Vážení uživatelé Charitního domova, vážení rodinní příslušníci uživatelů,   v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhláškou MPSV 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení Zákona o sociálních službách, dojde s účinností od 1.4.2022 ke zvýšení úhrady za ubytování a stravu v Charitním domově Otrokovice.   Toto opatření je vyvoláno nárůstem nákladů na ubytování i stravu v posledních několika letech, zejména v posledním kalendářním roce. K zachování výše kvality poskytovaných služeb jde o opatření nezbytné.

Vladana Trvajová

fundraiser, Půjčovna pomůcek
E-mail: 1nAn8Z~k0km%C~jj-dBFZ194YanBZd54Ys