Letošní babí léto bude i létem milostivým
14. července 2022 Charita Otrokovice

Letošní babí léto bude i létem milostivým

Od 1. září 2022 bude po tři měsíce probíhat akce Milostivé léto, jejímž cílem je umožnit dlužníkům snadnější a levnější splacení svých exekucí.  

Tato akce má však své podmínky a není zaměřena plošně na všechny exekuce. Využít jí může dlužník, který dluží veřejnoprávní organizaci (stát, kraj, město, zdravotní pojišťovna, ČT, společnosti zřizované výše zmíněnými subjekty apod.) a jeho dluh je vymáhán soudním exekutorem.  

Milostivého léta není určena k uhrazení dluhů, které nejsou vymáhány exekučně, nebo jsou vymáhány v daňové exekuci, případně jsou to dluhy vůči soukromoprávním subjektům (banky, nebankovní společnosti, fyzické osoby atd.). 

Princip zaplacení exekuce v rámci akce Milostivé léto 2022 spočívá v tom, že dlužník zaplatí pouze zbytek nesplacené jistiny exekuce (v mnoha případech celé jistiny) a poplatek soudnímu exekutorovi ve výši 1 815 Kč. Nebude tak již platit žádné další příslušenství, které se v průběhu času k původnímu dluhu přidružilo. 

Takto vypočítanou částku (nesplacená část jistiny + poplatek) je však nutné zaplatit jednorázově a není možné ji rozpočítat do splátek. Při komunikaci se soudním exekutorem je také nutné jasně deklarovat, že platba je uhrazena v akci Milostivé léto, aby nebyla započítána jako běžná splátka exekuce. V případě úspěšného zaplacení zbylé části jistiny a poplatku soudnímu exekutorovi bude exekuce zastavena. 

Pomoc s dluhy vám poskytnout pracovníci Dluhového poradenství Samaritán.

Otrokovice - tř. T. Bati 1255, 765 02
tel. 734 435 004
Zlín – Bří. Jaroňků 6989, 760 01 
tel. 734 435 003
 

Vladana Trvajová

fundraiser, Půjčovna pomůcek
E-mail: 1nAn8Z~k0km%C~jj-dBFZ194YanBZd54Ys