Když dva dělají totéž… a cena je jiná
13. dubna 2022 Charita Otrokovice

Když dva dělají totéž… a cena je jiná

Sepsat a podat návrh na povolení oddlužení dnes nemůže kdekdo. Insolvenční zákon (zákon 182/2006 Sb.) jasně specifikuje, kdo je k tomu oprávněn. Advokáty, notáře, soudní exekutory a insolvenční správce doplňují akreditované právnické osoby, což jsou zpravidla nezisková organizace, které získaly akreditaci u Ministerstva spravedlnosti, k poskytování služby. Jednou z těchto akreditovaných právnických osob je i Charita Otrokovice, která své služby v této oblasti nabízí prostřednictvím Dluhového poradenství Samaritán.

Existují ještě i určité výjimky u dlužníků, kteří mají magisterské právnické či ekonomické vzdělání nebo vykonali zkoušku insolvenčního správce. Ti by si pak mohli na sebe podat návrh na povolení oddlužení sami. Ale to již zabíháme do velkých detailů.

Zatímco právník může za sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení u jednotlivce požadovat odměnu ve výši maximálně 4 000 Kč bez DPH (4 840 Kč s DPH) a 6 000 Kč bez DPH (7 260 Kč s DPH) u společného oddlužení manželů, akreditované osoby poskytují tuto službu v obou případech zdarma.

Je sice pravdou, že odměna za sepsání návrhu na povolení oddlužení se právníkovi platí až prostřednictvím plnění oddlužení a není tak nutné mu tyto peníze předávat „na ruku“ bezprostředně po vykonání činnosti, ale i tak je pro lidi ve finanční tísni jistě ulevující, že je možné této služby využít i u někoho jiného bezplatně.

Lze předpokládat, že mezi veřejností mohou panovat jisté obavy o kvalitu návrhů sepisovaných akreditovanými osobami, avšak praxe naznačuje spíše opak a návrhy sepsané akreditovanými osobami bývají mnohdy daleko propracovanější a více zohledňující samotnou sociální situaci dlužníků.

Nebojte se tedy v nouzi využít služeb akreditované právnické osoby. Dostane se Vám kvalitní a hlavně bezplatné pomoci

 

Další informace pro média:

Vladana Trvajová

Fundraiser

e-mail: vladana.trvajova@otrokovice.charita.cz

tel: +420 731 619 771

Kontakt na službu:

Mgr. Milan Sedlář

sociální pracovník

e-mail: milan.sedlar@otrokovice.charita.cz

tel: +420 734 435 004

 

                                                          

Vladana Trvajová

fundraiser, Půjčovna pomůcek
E-mail: 1nAn8Z~k0km%C~jj-dBFZ194YanBZd54Ys