Každá koruna pomáhá a má své místo určení.
28. ledna 2021 Charita Otrokovice

Každá koruna pomáhá a má své místo určení.

Tříkrálová sbírka, stejně jako rozdělení jejího výtěžku, má jasná pravidla. 65% z výtěžku tříkrálové sbírky připadá charitě, v jejíž oblasti se sbírka konala. Z výtěžku v roce 2020 pomohla Charita Otrokovice několika občanům z Otrokovic a jejího okolí.

„Z finančních prostředků určených na přímou pomoc jsme například pořídili pánovi dřevo na topení. Paní z Otrokovic jsme pomohli opravit střechu, kterou jí zatíkalo do domu. Pomohli jsme také s nákupem řečového procesoru nebo s nákupem naslouchadla. Rozsah pomoci je široký a každou žádost vyhodnocujeme individuálně,“ říká k přímé pomoci koordinátor tříkrálové sbírky Jan Žalčík.

Pomoc tříkrálové sbírky však překračuje i hranice Otrokovic a pomáhá také dětskému domovu na Ukrajině. Již několik let zde pomáhá Arcidiecézní charita Olomouc opuštěným dětem a sociálně slabým rodinám. Jedním z cílů konkrétní pomoci je dětský domov „Živá perla“ v Bortnykách, ve Lvovské oblasti v západní části Ukrajiny.

„Víme, že pomoc potřebují také lidé v jiných zemích. Proto jsme se prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc zapojili do akci Charita pro Ukrajinu. Z tříkrálové sbírky v roce 2020 jsme přispěli na provoz dětského domova pro chlapce,“ upřesňuje cíl přímé pomoci do zahraničí ředitel Charity Otrokovice Peter Kubala.

V domově v Bortnykách přebývá 30 chlapců. Mnozí z těch, kteří už dospěli a studují nebo mají zaměstnání, se sem vracejí ve svátky nebo o víkendech. Mají zde svůj domov. Začátky ale byly těžké. Domov v Bortnykách se blíží rodině. Chlapci tu mají svobodu, mohou kdykoliv vyrazit do vesnice, do domova také přichází spousta návštěv, mají zde formaci, učí se anglicky, některým pomáhá i psycholog, a také hodně pracují, starají se o hospodářství, pěstují brambory, vyrábějí mošt, mají včelařství, chovají domácí zvířata. Pomáhají v kuchyni kuchařce a vychovatelům s úklidem. Domov prospívá z vlastní práce a darů. Aktuálně stojí v areálu budova s kuchyní, jídelnou a ubytováním i kaplí. Domek, kde dřív domov sídlil, je přestavěn na školu se zázemím pro dobrovolníky. Budovy obklopuje velká zahrada. Nyní v domově připravují borůvková pole. Díky nim se v budoucnu snad stanou finančně soběstačnými. Více informací o pomoci těmto dětem je na www.charitaproukrajinu.cz