Jak to bylo s Terénní službou rodinám s dětmi
20. srpna 2021 Charita Otrokovice

Jak to bylo s Terénní službou rodinám s dětmi

Činnost Charity Otrokovice je a vždy byla velmi rozmanitá. Vedle pomoci pro seniory a pro lidi bez domova byla potřeba pomoci i rodinám s dětmi. V březnu 2006 tak vznikla Terénní služba rodinám s dětmi, kterou zajišťovala nejprve jedna pracovnice. Došlo k navázání spolupráce s OSPOD Městského úřadu Otrokovice a již v polovině května 2006 byla služba nabídnuta první rodině. Hned v červnu následovalo rozšíření služby o dalšího zaměstnance.

„Základní tvář a nastavení dala službě první vedoucí, paní Petra Mikulková. V prvním roce podpořila služba, prostřednictvím dvou zaměstnanců, šest rodin s dětmi. Potřeba služby postupně stoupala a v roce 2020 služba v počtu 4 sociálních pracovnic spolupracovala se 46 rodinami“ představila počátek a rozvoj služby vedoucí Lada Rektoříková.

Služba v průběhu let navazovala a rozvíjela možnosti spolupráce s dalšími odborníky a institucemi s cílem co nejvíce zkoordinovat pomoc rodinám v obtížích. Pracovníci služby chtějí poskytovat kvalitní pomoc, a proto se snaží i o svůj odborný růst. Průběžně probíhá vzdělávání zaměřené na problematiky dotýkající se rodin s dětmi

A co může služba nabídnout?

„Je to poměrně široký obsah pomoci, zároveň je ale vymezen tzv. základními činnosti dle zákona. Nejčetnější spolupráci zaznamenáváme v oblasti finančního hospodaření, kam spadá celá řada problematik, například pomoc s udržením bydlení, přehledy příjmů a výdajů, nastavení splátkových kalendářů v rámci řešení dluhů a exekucí, podávání informací k sociálním dávkám, pomoc s vyhledáváním volných pracovních míst včetně pomoci při sepsání životopisu,“ přibližuje rozsah služeb Lada Rektoříková.

Velkou oblastí je podpora rodičů, aby dokázali rozvíjet schopnosti a dovednosti svých dětí, a zvládat jejich výchovu. Spadá sem i podpora v rámci školní přípravy, nikoliv však doučování. Realizace těchto činností probíhá většinou v domácnosti rodiny. Pracovnice služby však pomohou i na úřadech nebo s nácvikem různých činností, popřípadě odkáží na jiné odborníky. Služba je bezplatná a je vázána mlčenlivostí.

 

Další informace pro média:

Vladana Trvajová

Fundraiser

vladana.trvajova@otrokovice.charita.cz

tel: +420 731 619 771

Kontakt na službu:

Mgr. Lada Rektoříková

Vedoucí služby

78qkOb9cahEs1~l7VX~y-bec-ovmVW7%WkvDRW7r

tel: +420 737 331 954

 

Vladana Trvajová

fundraiser, Půjčovna pomůcek
E-mail: 1nAn8Z~k0km%C~jj-dBFZ194YanBZd54Ys