Charita Otrokovice pro Ukrajinu
4. března 2022 Charita Otrokovice

Charita Otrokovice pro Ukrajinu

Pomoc lidem z Ukrajiny putuje také z Charity Otrokovice. Charita ve spolupráci s farností Otrokovice připravila místo pro ubytování lidí přicházejících do Otrokovic. S pomocí Skautského krizového centra Zlín a dárců bylo místo na otrokovické faře vybaveno matracemi, spacáky a vším potřebným. Další ubytovací kapacity nabízejí dobrovolníci z řad občanů i ubytovny a penziony.

„Každý den nám volá spousta lidí, kteří by rádi uprchlíkům pomohli. Charita Otrokovice momentálně neorganizuje žádnou materiální sbírku. Možností jak pomoci je i přesto několik,“ vysvětluje Vladana Trvajová, fundraiserka Charity Otrokovice.

Jak je možné pomoci:

Finanční sbírka probíhá prostřednictví pokladniček umístěných v prodejní pasáži Centro Zlín a také ve vestibulu Polikliniky Otrokovice nebo na recepci Charity Otrokovice.

Oblečení nebo ložní prádlo je možné darovat prostřednictví charitního šatníku. Ten je na adrese Svobodova 1909, Otrokovice otevřený v pondělí 8:00 -10:00 a ve středu a čtvrtek 16:00 – 18:00. Mimo uvedenou dobu je možné ukládat věci do kontejnerů před šatníkem a před hlavní budovou společnosti Continental.

Trvanlivé potraviny přijímá Potravinová banka ve Zlínském kraji, která je v areálu společnosti Tehos na Baťově. Není zde pevně stanovena otvírací doba. Před návštěvou je nutná telefonická domluvy.

Nabídky na ubytování je možné zaregistrovat na webových stránkách města Otrokovice: https://otrokovice.cz/v-otrokovicich-funguje-potravinova-banka-mesto-take-prijima-nabidky-ubytovani/d-21081

 

„Dle situace budeme na webových stránkách, facebookuinstagramunaší Charity zveřejňovat aktuální poptávku,“ upřesňuje Trvajová.

 

Děkujeme, že pomáháte společně s námi!

Vladana Trvajová

fundraiser, Půjčovna pomůcek
E-mail: 1nAn8Z~k0km%C~jj-dBFZ194YanBZd54Ys