Bazální stimulace nám pomůže zkvalitnit práci s klienty
30. září 2022 Charita Otrokovice

Bazální stimulace nám pomůže zkvalitnit práci s klienty

Díky nadačnímu příspěvku z Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové jsme mohli realizovat nástavbový kurz bazální stimulace. Kurzu se ve dnech 16. 9. – 17. 9. 2022 zúčastnilo celkem 14 zaměstnanců ze služeb naší Charity Prohloubili jsme si teoretická východiska konceptu bazální stimulace, získané v základním kurzu a získali nové teoretické vědomosti a praktické dovednosti. Nově získané vědomosti uplatníme při péči o klienty, především v individuálním plánování péče a podpory uživatelů v jejich zachovalých schopnostech v oblasti sebeobsluhy, schopnosti komunikačních, pracovních a sociálních návyků.

A co vlastně bazální stimulace je?

Bazální stimulací se rozumí pedagogicko-ošetřovatelský koncept, jehož základem je zprostředkovat člověku vjemy z vlastního těla a stimulací vnímání organismu mu umožnit lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci, dále potom zohlednit životní návyky, zvyky a prožitky.

V praxi to znamená, že pracujeme s tím, co má klient rád, jaké se mu líbí chutě, vůně, jak slyší, jak vidí, na co vzpomíná apod. Díky těmto informacím se snažíme zmírnit projevy nemoci, podpořit vnímání, komunikaci a hybnost. Péče s prvky bazální stimulace je individuální, zohledňuje jedinečnost ošetřovaného, jeho zkušenosti a historii s ohledem na věk, schopnosti a zdravotní stav. Důležitá je také spolupráce s rodinou.

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

VDV_logo_2014

Vladana Trvajová

fundraiser, Půjčovna pomůcek
E-mail: 1nAn8Z~k0km%C~jj-dBFZ194YanBZd54Ys