Tříkrálová sbírkatříkrálová sbírka

 

Zamyslet se nad sebou, udělat dobrý skutek, otevřít svá srdce a nezištně podpořit ty, kteří potřebují naší pomoc. K tomu vybízí všechny lidi dobré vůle Tříkrálová sbírka, kterou naše charita pořádala již patnáctým rokem.

Tříkrálová sbírka je každoročně využívána na pomoc lidem u nás i v zahraničí a na rozvoj aktivit Charity. Podpořeny jsou projekty z celého spektra cílových skupin, kterým se Charita věnuje.

Celá Tříkrálová sbírka v sobě nese zvláštní kouzlo, které je umocněno skutečností, že koledníci vše dělají bezplatně a dobrovolně, navíc ve svém volném čase. Upřímné poděkování patří všem, kteří jste jakkoliv podpořili charitní dílo.

Tříkrálová sbírka v Otrokovicích a okolí v roce 2016

17. ročník Tříkrálové sbírky konané Charitou sv. Anežky Otrokovice letos přinesl úžasný výsledek. Navzdory ledovce, která se utvořila hned zrána a pokryla celé území Zlínského kraje, se v Otrokovicích, Napajedlech, Tlumačově, Spytihněvi, Žlutavě, Pohořelicích, Oldřichovicích, Komárově, Halenkovicích v sobotu 9. ledna 2016 vybralo necelých 655 tis Kč. To je sice asi o tisíc korun méně než vloni, ochota některých dárců však byla ohrožena negativní mediální kampaní. Ta nakonec neměla žádný vliv a vše se podařilo vysvětlit.

Děkujeme 121 skupinkám tří králů, kteří se i v nepříznivém počasí vydali koledovat ke svým sousedům a nijak se na ledu nezranili. Největší dík pak patří všem dárcům, kteří do kasiček opět přispěli.

Z výtěžku pomáhá Charita sv. Anežky těm, kteří si sami pomoci nemůžou, a kde jiné formy pomoci obvykle nejsou k dispozici. Nejvíce využívaná je tzv. přímá pomoc, která pomáhá přímo konkrétním lidem a potřebným rodinám.

„Všem koledníkům i organizátorům jménem Charity moc děkuji, že se letos opět zapojili do sbírky, aby přinesli lidem radostnou zvěst o narození Ježíše Krista a také pokoj a radost do každého obydlí“, dodává Peter Kubala, ředitel Charity sv. Anežky Otrokovice.

Další odkazy:

Podpořte naši činnost
 

         


Odborné sociální poradenství, kterou provozuje Charita sv. Anežky Otrokovice. Naše poradenská služba se úzce zaměřuje na dluhovou problematiku.

 
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.