Úklid bez starostí

 

Adresa: Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice
Tel: +420 731 619 771
Zodpovědná osoba: Bc. Pavlína Zahnašová
Web: www.uklidbezstarosti.cz
Číslo účtu: 124 883 044/0300


Sociální podnik Úklid bez starostí jsme nastartovali v srpnu roku 2012. Od roku 2013 se po stanovení podmínek provozování podnikání (tvorba ceníku, výběr zaměstnanců z řad sociálně znevýhodněných osob) začaly realizovat první zakázky. Na podzim roku 2014 byl přijat na částečný úvazek koordinátor těchto aktivit.

Zaměstnáváme osoby, které jsou na běžném pracovním trhu znevýhodněny a hledají uplatnění velmi obtížně – osamocené matky s nezletilými dětmi, dlouhodobě nezaměstnaní lidé a lidé s pracovním omezením. Nabízené práce jsou rozdělovány podle schopností a časových možností pracovníků.

Přednostně zaměstnáváme současné nebo bývalé klienty Nového domova nebo Terénní služby rodinám s dětmi, jejichž cílem je naučit uživatele samostatnosti a aktivitě a tím snižovat jejich závislost na systému sociální pomoci. Dáváme tak možnost těmto lidem získat pracovní návyky, zodpovědnost k práci a také možnost přivýdělku. Přispíváme k rozvoji jejich zdravého sebevědomí a podporujeme rozvoj jejich osobnosti. Dlouhodobým cílem je zaměstnat pracovníky na trvalý plný nebo částečný úvazek. V roce 2014 jsme zaměstnávali 8 dlouhodobě nezaměstnaných osob. 

Úklid bez starosti se zaměřuje na úklid v domácnostech, bytových domech a organizacích. Provádíme i mytí interiéru automobilů. Spolupracujeme se sociálním odborem Města Otrokovice, který doporučuje případné zájemce z řad svých klientů o provedení úklidových prací. Úspěšně se také rozvíjí spolupráce s městskými organizacemi (Technické služby, správa nemovitostí).

Od svého vzniku se klientela našeho podniku stále rozrůstá a zvyšuje se počet získaných zakázek, hlavně pravidelné úklidy v bytových domech a jednorázové úklidy v domácnostech.

Další odkazy:

Podpořte naši činnost
 

         


Odborné sociální poradenství, kterou provozuje Charita sv. Anežky Otrokovice. Naše poradenská služba se úzce zaměřuje na dluhovou problematiku.

 
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.