Půjčovna kompenzačních pomůcek

 

Charita sv. Anežky Otrokovice v rámci živnostenského oprávnění provozuje od ledna 2011 Půjčovnu kompenzačních pomůcek. Ta je k dispozici široké veřejnosti, která pomůcky potřebuje.

Adresa: Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovicepůjčovna kompenzačních pomůcekTel: +420 731 608 441
Zodpovědná osoba:  Bc. Pavlína Zahnašová, DiS.
Provozní doba: Po, Út, Čt, Pá: 13:00 - 15:00, St: 14:00 - 16:00
Číslo účtu: 124 883 044/0300, variabilní symbol: 91142

 

 


Otevírací doba Půjčovny je POUZE v Po, Út, Čt, Pá od 13:00 – 15:00 hod. a St  od 14.00 – 16.00.

Dodržujte prosím stanovenou dobu.

 

Výňatek z pravidel Půjčovny

Pomůcka má sloužit k překonání přechodného období, do doby, než si nájemce obstará pomůcku vlastní. Pronajímatel je oprávněn užívat uvedené věci pouze ve své domácnosti, nesmí je přenechat ani pronajímat žádné třetí osobě.

Nájemce si půjčuje pomůcky na své vlastní riziko. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčených pomůcek.

Platby za pomůcky se uskutečňují buď ve formě hotovostní platby pronajímatel nebo na účet pronajímatele č. 124 883 044/0300, a řídí se aktuálně platným ceníkem.

Další informace

Podpořte naši činnost
 

         


Odborné sociální poradenství, kterou provozuje Charita sv. Anežky Otrokovice. Naše poradenská služba se úzce zaměřuje na dluhovou problematiku.

 
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.