Činnost pastoračního asistenta

Pastorační asistent je nejen duchovní podporou klientů i zaměstnanců Charity. Cílem jeho práce je podpora a povzbuzení, vytváření dobré pohody a atmosféry mezi klienty a zaměstnanci.

Pastorační služba obsahuje:

  • návštěvy klientů a uživatelů našich služeb
  • nabídky rozhovorů, povídání si, povzbuzení, možnost společné modlitby
  • pravidelná účast na programech nebo aktivitách pro klienty jednotlivých služeb
  • pořádání a zprostředkování duchovních akcí pro zaměstnance a uživatele služeb (společenství modlitby, poutě pro pracovníky, uživatele služeb a veřejnost, bohoslužby v charitní kapli, duchovní obnovy,…)
  • zprostředkování kontaktu s knězem, nabídka udílení svátostí
  • spolupráce s otrokovickou farností, děkanátem a ekumenou
  • podpora a realizace Tříkrálové sbírky a sbírky Postní almužna ve všech farnostech na území naší Charity

Pracovní doba:

  • pracovní dny 6:30 - 15:00, příp. podle potřeby na základě individuální domluvy

Pastoračním asistentem je Jan Žalčík. Kontaktujte ho.

Podpořte naši činnost
 

         


Odborné sociální poradenství, kterou provozuje Charita sv. Anežky Otrokovice. Naše poradenská služba se úzce zaměřuje na dluhovou problematiku.

 
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.