MIMOřádné události

Charita sv. Anežky je připravena zapojit se a poskytnout pomoc v případě mimořádných událostí (povodeň, větrné smrště, dopravní nehody, výbuch plynu, teroristický útok, a jiné).

Jsme součástí sítě více než 300 charit po celé České republice, v rámci Arcidiecézní Charity Olomouc jsme schopni síťovat a koordinovat pomoc charit z nejbližšího okolí. Pomoc poskytujeme zejména v ORP Otrokovice, dle potřeby také jinde na vyžádání.

Lidem zasaženým mimořádnou událostí pomáháme překonat těžké chvíle v jejich životě. Jsme schopni operativně zasáhnout nebo zprostředkovat další pomoc.

Během mimořádných událostí jsme schopni poskytnout:

 • sociální šetření
 • fyzická pomoc „montérky“
 • materiální pomoc
 • duchovní pomoc
 • nouzové ubytování
 • sociální poradenství
 • odborné poradenství
 • dopravní prostředky, doprava
 • finanční pomoc
 • zprostředkování nabídky a kontaktů
 • práce s komunitou
 • skladovací /úložné prostory
 • stravování /občerstvení

Chcete pomáhat s námi?

 • Jste ochotní pomoci lidem v mimořádných událostech (povodeň, větrné smrště, dopravní nehody, výbuch plynu, teroristický útok, …) v okolí Otrokovic či jinde?
 • Jste schopní operativně přispěchat na pomoc v případě potřeby a pohybovat se v místě události?

Staňte se našim dobrovolníkem pro případ mimořádných událostí: registrujte se!

Motto: „Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře, i kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny a hory se bořily pod jeho náporem!“ Žalm 46, 2-4

„Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím.“ Izajáš 35,3

Podpořte naši činnost
 

         


Odborné sociální poradenství, kterou provozuje Charita sv. Anežky Otrokovice. Naše poradenská služba se úzce zaměřuje na dluhovou problematiku.

 
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.