Výroční zprávu Charity Otrokovice vydáváme každý rok přibližně v červnu.

Dozvíte se z ní o činnosti, nabídce služeb a dalších aktivit a v neposlední řadě statistiky včetně přehledů hospodaření.

Vyberte si ročník, který vás zajímá.

Podpořte naši činnost
 

         


Odborné sociální poradenství, kterou provozuje Charita sv. Anežky Otrokovice. Naše poradenská služba se úzce zaměřuje na dluhovou problematiku.

 
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.