Časopis Terénní služby rodinám s dětmi TSR vydává od roku 2007 jednou za dva měsíce časopis Smolíček. Časopis slouží jednak k propagaci služby, jednak uživatele služby informuje o novinkách v legislativě, nabídkách volnočasových aktivit v daném regionu, obsahuje rady pro rodiče a přílohu pro děti.

Časopis Smolíček - 05,06/2018

Časopis Smolíček - 03,04/2018

Časopis Smolíček - 01,02/2018

Časopis Smolíček - 11,12/2017

Časopis Smolíček - 09,10/2017

Časopis Smolíček - 07,08/2017

Časopis Smolíček - 05,06/2017

Časopis Smolíček - 03,04/2017

Časopis Smolíček - 01,02/2017

Časopis Smolíček - 11,12/2016

Podpořte naši činnost
 

         


Odborné sociální poradenství, kterou provozuje Charita sv. Anežky Otrokovice. Naše poradenská služba se úzce zaměřuje na dluhovou problematiku.

 
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.