Vystoupení dětí z Újezdu nad Lesy

Vystoupení dětí z Újezdu nad Lesy

V pátek 16. června jsme v domově přivítali vzácnou návštěvu. Přijely za námi děti z 3. E z Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy s připraveným programem.

Těšili jsme se o to více, že pro mnoho z nás nešlo o zcela neznámou třídu. Tyto děti totiž už několikrát poslaly našim klientům krásné dárky a dopisy. Způsobily vždy velkou radost a u některých také dopisový kontakt s konkrétním dítkem. Nyní se tedy konečně mohli všichni setkat tváří v tvář…

Optimisticky jsme doufali v hezké počasí a věřili, že celá akce proběhne v zahradě. Klienti si zabírali ta nejlepší místa už s předstihem a bylo vidět, že už děti netrpělivě vyhlížejí. A dočkali se.

Děti dorazily v dobré náladě a začaly své vystoupení zpívanou verzí Červené Karkulky. Krásný zážitek se ale pokusilo zkazit počasí, takže bylo potřeba trochu improvizovat. Ani tím se ale hezká atmosféra nenarušila a program pokračoval.

K malým zpěvákům se připojili i naši klienti, a když na závěr zazněla „Ta naše písnička česká“, mnohým oči zvlhly dojetím. To ale stále nebylo vše. Snad ještě více emočně silné bylo následné setkání „babiček“ a „jejich“ dětí. To už jsme byli dojatí úplně všichni. Došlo i na návštěvy na pokojích, společné povídání a předání malých dárečků – od dětí pro klienty i od klientů dětem.

A když se naši návštěvníci po dlouhém loučení vydali na vlak, mohlo je hřát pomyšlení, že rozdali spoustu a spoustu radosti. 

Děkujeme

124

 

 

 

Podpořte naši činnost
 

         


Odborné sociální poradenství, kterou provozuje Charita sv. Anežky Otrokovice. Naše poradenská služba se úzce zaměřuje na dluhovou problematiku.

 
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.