Vyhodnocení dotazníků - Terénní program Samaritán

Vyhodnocení dotazníků - Terénní program Samaritán

V průběhu měsíce června a července tohoto roku proběhlo dotazníkové šetření
mezi klienty Terénního programu Samaritán ve Zlíně a Otrokovicích. Celkem se
nám vrátilo vyplněných 35 dotazníků.

Na první dotaz, zda jsou klienti TPS spokojení s tím, co jim služba nabízí,
odpovídali respondenti na škále 1 – 10 průměrným hodnocením 9,4 bodů.
U další otázky, jak jsou spokojení s přístupem pracovníka TPS, odpovídali opět na
škále 1 -10 průměrným hodnocením 9,2 body.

V otázce, jaký je pro klienty největší přínos služby, odpovídali: pomoc s
vyřizováním na úřadech (15 respondentů), pomoc při hledání ubytování (13
respondentů), pomoc při řešení mého zdravotního stavu (13 respondentů),
můžou si popovídat se soc. Pracovníky o svých problémech (27 respondentů) a
také zprostředkování materiální pomoci (31 respondentů, tedy téměř všichni).

Díky otázce, zda jsou klienti služby spokojení s četností, s jakou se s nimi
potkáváme spokojení nebo zda by uvítali častěji / méně častěji kontakty, převážně
všichni (27 respondentů) uvedli, že jim počet návštěv vyhovuje, jen 8 z nich by
uvítalo kontakt častěji.

U otázky, zda mají dostatek informací o místech, kde jim mohou pomoci s
řešením jejich situace, všichni respondenti uvedli ano, že mají.
Poslední, dotazem jsme zjišťovali, zda ví o možnosti podat si stížnost na
poskytování služby. 31 respondentů uvedlo že ano, 3 o této možnosti nevěděli.


Mgr. Jakub Vítek
Sociální pracovník terénního programu Samaritán

 

Dokument pro stažení zde

Podpořte naši činnost
 

         


Odborné sociální poradenství, kterou provozuje Charita sv. Anežky Otrokovice. Naše poradenská služba se úzce zaměřuje na dluhovou problematiku.

 
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.