Vyhodnocení dotazníků - Terénní program Samaritán

Vyhodnocení dotazníků - Terénní program Samaritán

V průběhu měsíce června a července tohoto roku proběhlo dotazníkové šetření
mezi klienty Terénního programu Samaritán ve Zlíně a Otrokovicích. Celkem se
nám vrátilo vyplněných 35 dotazníků.

Na první dotaz, zda jsou klienti TPS spokojení s tím, co jim služba nabízí,
odpovídali respondenti na škále 1 – 10 průměrným hodnocením 9,4 bodů.
U další otázky, jak jsou spokojení s přístupem pracovníka TPS, odpovídali opět na
škále 1 -10 průměrným hodnocením 9,2 body.

V otázce, jaký je pro klienty největší přínos služby, odpovídali: pomoc s
vyřizováním na úřadech (15 respondentů), pomoc při hledání ubytování (13
respondentů), pomoc při řešení mého zdravotního stavu (13 respondentů),
můžou si popovídat se soc. Pracovníky o svých problémech (27 respondentů) a
také zprostředkování materiální pomoci (31 respondentů, tedy téměř všichni).

Díky otázce, zda jsou klienti služby spokojení s četností, s jakou se s nimi
potkáváme spokojení nebo zda by uvítali častěji / méně častěji kontakty, převážně
všichni (27 respondentů) uvedli, že jim počet návštěv vyhovuje, jen 8 z nich by
uvítalo kontakt častěji.

U otázky, zda mají dostatek informací o místech, kde jim mohou pomoci s
řešením jejich situace, všichni respondenti uvedli ano, že mají.
Poslední, dotazem jsme zjišťovali, zda ví o možnosti podat si stížnost na
poskytování služby. 31 respondentů uvedlo že ano, 3 o této možnosti nevěděli.


Mgr. Jakub Vítek
Sociální pracovník terénního programu Samaritán

 

Dokument pro stažení zde

Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.