Přednáška v Novém domově Otrokovice

Přednáška v Novém domově Otrokovice

Dne 13. července jsme v Novém domově přivítali pracovnici Dluhového poradenství Samaritán, paní Bc. Zuzanu Mikuláškovou. Ta uživatele poutavým způsobem seznámila s problematikou dluhů, exekucí a insolvence...

Toto téma přiblížila obyvatelům Nového domova také názornou prezentací tématu na počítači. Informovala nás o online přístupných kalkulátorech jak možného exekučního postihu platu, tak osobního oddlužení, vč. názorné demonstrace na příkladech vyžádaných účastnicemi přednášky. Uživatelky měly velké množství dotazů, na které paní Mikulášková ochotně a erudovaně odpovídala. Pro zajímavost uvedla také několik anonymních kazuistik ze své praxe. Na závěr paní Mikulášková připomněla uživatelkám také možnost kontaktovat dluhového specialistu, ať už osobně v kanceláři Dluhového poradenství nebo telefonicky. Přednáška otevřela uživatelkám možnosti, jak se dostat z dluhů, co je pro to třeba udělat a určitě i dodala odvahy k prvním krokům řešení takové situace.

Mgr. Michaela Ondroušková Gavendová, sociální pracovnice Nový domov Otrokovice

Podpořte naši činnost
 

         


Odborné sociální poradenství, kterou provozuje Charita sv. Anežky Otrokovice. Naše poradenská služba se úzce zaměřuje na dluhovou problematiku.

 
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.