Poděkování z Haiti

Poděkování z Haiti

Dnes k nám přišlo poděkování z Haiti, kam dorazil kontejner s materiální pomocí pro místní lidi. Taky lidé z Otrokovic a okolí přispěli v rámci sbírky Arcidiecézní charity Olomouc, a to například šicími stroji, školními pomůckami a dalším potřebným vybavením. Děkujeme všem, kteří se do sbírky pro Haiti zapojili, a hlásíme, že pomoc je na místě v Gonaives a Baie de Henne.
...

Citujeme z dopisu sestry Renee Quadros:

„Píši Vám tyto řádky, abych Vám nesmírně poděkovala za to, že jste nám otevřeli svá laskavá srdce. Kontejner k nám dorazil 18. ledna v noci. Byl plný Vašich milých přání, darů, lásky, štědrosti a obětování, které jste nám věnovali. Chci Vám, každému osobně, vyslovit veliké díky. Každá malá věc poslaná v kontejneru je pro nás velmi užitečná.
DĚKUJEME.“

Více informaci o pomoci naleznete na www.haiti.cz


Mgr. Tomáš Bernatík
zástupce ředitele Charity sv. Anežky Otrokovice
Podpořte naši činnost
 

         


Odborné sociální poradenství, kterou provozuje Charita sv. Anežky Otrokovice. Naše poradenská služba se úzce zaměřuje na dluhovou problematiku.

 
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.