Máme nové hřiště

Máme nové hřiště

Dobrá věc se podařila, díky daru nadace ČEZ máme nové hřiště

Ve středu 28. 6. proběhlo v prostorách Nového domova slavnostní otevření nového dětského hřiště. Tato událost proběhla za přítomnosti zástupců nadace ČEZ i města Otrokovice...

 

Finance poskytla Nadace ČEZ z projektu Pomáhej pohybem. Poskytnutí financí se odvíjelo od počtu ujetých kilometrů na kole. Celkovou částku 60 000 Kč se nám k naší velké radosti podařilo získat velmi rychle.

„Do budoucna budeme ještě usilovat o vybudování zahradního přístřešku pro případ nepříznivého počasí,“ uvedla vedoucí Nového domova Veronika Halasová.

index1index3

Podpořte naši činnost
 

         


Odborné sociální poradenství, kterou provozuje Charita sv. Anežky Otrokovice. Naše poradenská služba se úzce zaměřuje na dluhovou problematiku.

 
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.