Charita sv. Anežky Otrokovice uspořádala Den otevřených dveří

Charita sv. Anežky Otrokovice uspořádala Den otevřených dveří

Každoročně se na jeden den otevřou dveře pro veřejnost od všech sociálních služeb Charity sv. Anežky Otrokovice. V letošním roce se tak stalo 5. října v rámci akce Týden sociálních služeb. Kdo měl zájem, mohl navštívit všech 9 poskytovaných sociálních služeb, podívat se do jejich prostor a pohovořit se zaměstnanci. V azylovém domě Nový domov se děti mohli zapojit do tzv. Sportovního odpoledne, které pomohli připravit studenti Střední školy pedagogické a sociální Zlín. Azylový dům Samaritán navštívily tři třídy z Gymnázia Otrokovice. Na návštěvu dalších služeb si našli čas lidé z Otrokovic a okolí. Velmi nás těší, že se k nám přišla podívat také radní Zlínského kraje pro sociální záležitosti Michaela Blahová...

„Během Dne otevřených dveří se na Azylovém domě Samaritán vystřídaly tři třídy Otrokovického Gymnázia. Zaměstnanci studenty nejen provedli celým objektem, ale také pro ně měli připravenou krátkou prezentaci, při které je seznámili s tématem lidí bez domova a také s tím, jak probíhá práce sociálního pracovníka. Na Azylový dům se přišli podívat i kolegové ze spřátelených organizací, široká veřejnost i Otrokovická televize. Tento zájem o naše služby a její činnost nás těší“ uvedla Mgr. Veronika Netušilová.

V rámci Dne otevřených dveří jsme ve spolupráci s Maltézskou pomocí uspořádali nábor dobrovolníků pro seniory na Charitním domově. Pokud by měl někdo zájem stát se dobrovolníkem a nevyhovoval mu termín akce, tak se může kdykoliv informovat u vedoucí služby Mgr. Veroniky Cívelové – tel.: 739 120 790.

 

Mgr. Tomáš Bernatík, zástupce ředitele

 

 

IMG_1472IMG_1473P1090004

Podpořte nás
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.