Advent a Vánoce v Charitním domově

Advent a Vánoce v Charitním domově

Stejně jako předešlá léta, tak i letos se v předvánoční době na ChD uskutečnily 4 adventní setkání jeho obyvatel a pracovníků s hosty…

  1. adventním setkáním přítomné provedl duchovní správce P. Josef Zelinka. Krátkým vyprávěním opět po roce připomenul nejen symboly adventu, ale také jeho smysl a podstatu… Společně byla na adventním věnci, který připravili obyvatelé, rozžata první svíce...
  1. adventní setkání pak bylo ve znamení dětí. Žáci různých tříd z nedaleké ZS Praktická Otrokovice, kteří jsou již tradičními návštěvníky ChD, si připravili vystoupení a obyvatele obdarovali nejen pěkným programem, ale také malými dárky – tradičními perníčky, které k Vánocům neodmyslitelně patří. Ani děti však nezůstaly zkrátka – jako dík byly i ony obdarovány malou sladkou pozorností.
  2. setkání v adventním čase bylo ve znamení vánočních písní a koled, ale také již tradičního pouštění lodiček.

Adventní čas, který dával tušit radost a světlo nadcházejících Vánoc, završila 4. neděle adventní, která byla letos zároveň Štědrým dnem, kdy se u společného štědrovečerního stolu sešli obyvatelé domova s paní vedoucí. A tak krásný čas adventního očekávání vystřídal čas vánoční…

Jarmila Černá, SP

Podpořte naši činnost
 

         


Odborné sociální poradenství, kterou provozuje Charita sv. Anežky Otrokovice. Naše poradenská služba se úzce zaměřuje na dluhovou problematiku.

 
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.