Národní potravinová sbírka

Národní potravinová sbírka

Dvanáct hodin žilo v sobotu 11. listopadu celé Česko Národní potravinovou sbírkou. Celé pondělí se ještě dotahovali poslední statistiky, započítávali poslední reporty od obchodů a výrobců, kteří darovali své produkty, a máme pro vás úžasnou zprávu – v Národní potravinové sbírce se vybralo rekordních 926 000 porcí jídla! Obyvatelé celého Česka věnovali 412 tun trvanlivých potravin a drogistického zboží – nejvíce v historii pořádání sbírky.

Akce Business day UTB 2017

Akce Business day UTB 2017

Zúčastnili jsme se akce Business day UTB 2017

 Již poněkolikáté jsme se zúčastnili veletrhu pracovních příležitostí Business day Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Měli jsme možnost pohovořit se studenty a předat jim informace o činnosti naší organizace. Nejčastěji jsme odpovídali na dotazy, jaké služby poskytujeme, co vůbec dělají pracovníci, jaké mohou studenti najít uplatnění v naší organizaci a jak se mohou zapojit do její činnosti. Překvapil nás také zájem o možnost setkávat se s uživateli jako dobrovolník. Děkujeme Univerzitě Tomáše Bati za možnost prezentace a studentům za zájem.

 

 

Hledáme dobrovolníky pro Národní potravinovou sbírku

Hledáme dobrovolníky pro Národní potravinovou sbírku

Již 11.11.2017 máš možnost zapojit se do Národní sbírky potravin! A to nejen jako nakupující, který potraviny daruje, ale také jako dobrovolník, který se sbírky aktivně zúčastní! Pro Otrokovickou Charitu hledáme dobrovolníky, kteří nám se sbírkou pomůžou v prodejně Tesca v Malenovicích. Jednalo by se o nejméně 4hodiny dobrovolnické činnosti v dopoledních či odpoledních hodinách. Pokud se i ty chceš zapojit do celorepublikové akce na pomoc lidem v hmotné nouzi, neváhej a přihlas se!

Kontakt: Mgr. Aleš Jaroš, ales.jaros@otrokovice.charita.cz, 605564039

 

Turnaj Přesná šipka 2017

Turnaj Přesná šipka 2017

Jubilejní patnáctý ročník turnaje Přesná šipka, který tradičně pořádáme v Charitním domově, je za námi. A vydařil se. Přivítali jsme osm družstev z okolních domovů, což je sice méně než loni, ale k napínavému souboji to stačilo. Všichni účastníci soutěžili s plným nasazením, a aby v tom nebyli sami, do zápolení se ve své kategorii zapojili i pracovníci...

Charita sv. Anežky Otrokovice uspořádala Den otevřených dveří

Charita sv. Anežky Otrokovice uspořádala Den otevřených dveří

Každoročně se na jeden den otevřou dveře pro veřejnost od všech sociálních služeb Charity sv. Anežky Otrokovice. V letošním roce se tak stalo 5. října v rámci akce Týden sociálních služeb. Kdo měl zájem, mohl navštívit všech 9 poskytovaných sociálních služeb, podívat se do jejich prostor a pohovořit se zaměstnanci. V azylovém domě Nový domov se děti mohli zapojit do tzv. Sportovního odpoledne, které pomohli připravit studenti Střední školy pedagogické a sociální Zlín. Azylový dům Samaritán navštívily tři třídy z Gymnázia Otrokovice. Na návštěvu dalších služeb si našli čas lidé z Otrokovic a okolí. Velmi nás těší, že se k nám přišla podívat také radní Zlínského kraje pro sociální záležitosti Michaela Blahová...

Nový časopis Smolíček

Nový časopis Smolíček

Od 1.10. vstoupila v platnost novela zákona o státní sociální podpoře, kdy jednou z novinek je i zvýšení přídavku na dítě a změny v jeho posuzování – bližší podrobnosti naleznete právě v podzimním čísle Smolíčka.
 
Také jsou zde další články – např. jak zapojit dítě do chodu domácnosti, malé pokusy pro děti a rodiče, článek o dvou nejdůležitějších prvcích výchovy.
 
Časopis naleznete zde

Charita pořádá - Den otevřených dveří

Charita pořádá - Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 5.10.2017 od 9:00 do 15:00 hodin pořádá Charita sv. Anežky Otrokovice akci Den otevřených dveří. Bude možnost navštívit všechny sociální služby, které poskytujeme lidem v seniorském věku, rodinám s dětmi, lidem bez domova a lidem ve finanční nouzi a zjistit, jak tyto služby fungují. Pracovníci jsou připraveni zodpovědět všechny dotazy a ukázat prostory, kde jsou služby poskytovány. Těšíme se na návštěvu všech, které problematika poskytování sociálních služeb potřebným zajímá...

Zahrada Azylového domu Samaritán vítězí

Zahrada Azylového domu Samaritán vítězí

V červnu jsme přihlásilli zahradu Azylového domu do soutěžě „Naše město v květech a zeleni“, kterou každoročně vyhlašuje město Otrokovice. Zahrada Azylového domu za poslední rok prošla větší úpravou kdy jsme vysadili nové dřeviny, záhon levandule i vztyčili krásný dřevěný kříž. 

Teď naše práce na úpravě okolí azylového domu nese ovoce .Dnes nám zástupci města Otrokovice předali čestné uznaní, které naše zahrada v tého soutěži získala. A proto se již těšíme na jaro, kdy za výhru, opět naši zahradu zvelebíme.

Vyhodnocení dotazníků - Terénní program Samaritán

Vyhodnocení dotazníků - Terénní program Samaritán

V průběhu měsíce června a července tohoto roku proběhlo dotazníkové šetření
mezi klienty Terénního programu Samaritán ve Zlíně a Otrokovicích. Celkem se
nám vrátilo vyplněných 35 dotazníků.

Pomoc pro Galveston-Houston

Pomoc pro Galveston-Houston

Tisková zpráva ze dne 1. 9. 2017

Představitelé české katolické církve se rozhodli pomoci lidem v oblastech, které o víkendu zpustošil ničivý hurikán Harvey. Jako výraz solidarity poskytnou arcidiecézi Galveston-Houston celkem 23 tisíc USD, které jsou určené na podporu lidí zasažených touto přírodní katastrofou. Do pomoci se zapojila Česká biskupská konference (ČBK), Charita ČR, Arcibiskupství pražské, Arcidiecézní charita Olomouc, Arcidiecézní charita Praha, Charita Kyjov a Charita Otrokovice. Přidat se může každý zájemce...

Podpořte naši činnost
 

         


Odborné sociální poradenství, kterou provozuje Charita sv. Anežky Otrokovice. Naše poradenská služba se úzce zaměřuje na dluhovou problematiku.

 
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.