Postní almužna jako pomoc pro druhé

Postní almužna jako pomoc pro druhé

Máme za sebou další ročník sbírky Postní almužna. Zapojili se do ní lidé ze všech farností spadajících do oblasti působnosti naší Charity sv. Anežky. ...

Uspěli jsme s žádosti u Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Uspěli jsme s žádosti u Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Charitní domov Otrokovice a Charitní pečovatelská služba byly podpořeny částku 50.000,- Kč na vzdělávání svých zaměstnanců v přímé péči. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil touto částkou základní kurz Bazální stimulace. Tímto kurzem bychom chtěli zkvalitnit poskytovanou péči u všech klientů služeb, především pak u klientů dlouhodobě imobilních.  ...

Charita sv. Anežky Otrokovice získala akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení

Charita sv. Anežky Otrokovice získala akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení

Od roku 2010 poskytuje Charita sv. Anežky Otrokovice službu Dluhové poradenství Samaritán. Běžnou činností služby bylo do poloviny loňského roku zpracovávání návrhů na povolení oddlužení, které si pak dlužník sám podal. Od 1.7.2017 toto již není možné. Návrhy mohou podávat pouze advokáti, notáři, insolvenční správci a registrované sociální služby, které splní podmínky pro udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Na rozdíl od ostatních subjektů, akreditované sociální služby musí podávat návrhy na povolení oddlužení bezplatně. Doposud jsme spolupracovali s advokáty v okolí. Pro ně je ovšem tato oblast dosti časově náročná a nevýhodná, a tak byly ochotni vyhovět jen části našich klientů. ...

Magazín Samaritán a čtvrtletník Charity

Magazín Samaritán a čtvrtletník Charity

Pěkný den,

Jaro a Velikonoce se přiblížily a tak pro vás máme i nový magazín Samaritán a také nový čtvrtletníck Charity. Přikládáme i přání k radostnému prožití velikonočních svátků

 

Velikonoce 2018

Velikonoce 2018

Přejeme Vám všem příjemné a požehnané Velikonoce!

Požár na Samaritánu

Požár na Samaritánu

Jak jsme vás již informovali 26.12.2017 došlo v prostoru kanceláří a přilehlé dílny k rozsáhlému požárů. Začátkem ledna 2018 byla zahájena náročná rekonstrukce, která byla ukončena v minulém týdnu. Na objektu je zcela nová střecha,okna, dveře i podlaha. Znovu se museli vytvořit vnitřní i venkovní zdi kanceláří a dílny. Elektorinstalace a celý objekt je znovu vymalován. Teď již stačí se znovu "zabydlet". Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se na rekonstrukci podíleli! Jsme rádi, že máme zpět prostor, kde mohou vznikat naše krásné výrobky!

Nový časopis Smolíček

Nový časopis Smolíček

Velikonoční číslo Smolíčka nabízí tematické návody na společné tvoření rodičů s dětmi formou návodů, vystřihovánek, kreslení.
 
Můžete také vyzkoušet krátký test první pomoci  nebo se dozvíte jak se projevují neurotické potíže u dítěte a jak jim předcházet. Jarní pohádka, oblíbené recepty a další drobná doporučení vám mohu poskytnout inspiraci pro výchovu vašich ratolestí.
 
Terénní služba pro rodiny s dětmi přeje všem čtenářům požehnané prožití Velikonočních svátků.

Setkání uživatelů s pracovníky domova

Setkání uživatelů s pracovníky domova

Zveme Vás na setkání uživatelů, jejich rodin a blízkých s pracovníky domova dne 18. 4. 2018 v 15:00 hod. v jídelně našeho domova

Velikonočním jarmark 2018

Velikonočním jarmark 2018

Rádi bychom vás touto cestou pozvali na již tradiční akci v Otrokovické Naději, které se účastníme i my ze Samaritánu. Budeme mít pro vás nachystané krásné výrobky a zejména jarní dekorace. Těšit se na vás budeme také na Velikonočním jarmarku ve Zlíně od 28.3 - 29.3.

Vyhodnocení dotazníků s uživateli ADS v roce 2017

Vyhodnocení dotazníků s uživateli ADS v roce 2017

U uživatele, který samostatně opouští službu, realizujeme vždy vyplňování dotazníku spokojenosti. Jedná se o dobrovolnou činnost, uživatel může vyplnění dotazníku také odmítnout. Ti, kteří opouštějí službu na základě sankce vzhledem k porušení pravidel a domácího řádu, většinou dotazník nevyplňují. Z převažující většiny vyplněných dotazníků čiší spokojenost uživatelů jak s pobytem ve službě ADS, tak s přístupem všech pracovníků Azylového domu.

Podpořte naši činnost
 

         


Odborné sociální poradenství, kterou provozuje Charita sv. Anežky Otrokovice. Naše poradenská služba se úzce zaměřuje na dluhovou problematiku.

 
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.